W maju 2002 roku, grupa osób interesujących się historycznymi obiektami dokonała odnalezienia nieznanego, unikatowego krzyża kamiennego z rytem pistoletu. Odkrycia dokonano planowo, po dokładnej analizie dokumentów i map znajdujących się w archiwach.

Pomyślny efekt podjętych w taki sposób działań nasunął pomysł zajmowania się wspomnianymi obiektami w sposób uporządkowany i pogłębiony oraz bardziej sformalizowany. Zakres główny zainteresowań proponowano skoncentrować na zabytkach dawnego prawa, często będących na marginesie powszechnego zainteresowania, do których należą między innymi niektóre kamienne krzyże, czy znaki graniczne, spotykane w terenie często, ale równie często niepoprawnie klasyfikowane i narażone na zniszczenie. Towarzystwo miałoby działać społecznie badając, chroniąc i popularyzując wiedzę o zabytkach prawa.

Idea zainteresowała szerszą grupę osób, która po konsultacjach i dyskusjach zarejestrowała dnia 24 września 2008 roku Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną, naukową, oświatową, służącą popieraniu badań nad zabytkami prawa. Zostało powołane do podejmowania, prowadzenia i wspierania wszelkich działań zmierzających do ochrony i popularyzacji wiedzy o tego rodzaju zabytkach oraz promowania badań i prac naukowych w tym zakresie. Skupia wokół siebie ludzi, którym nie jest obca opieka nad reliktami historii, jak i popularyzacja często zapomnianych dziś zabytków wchodzących w zakres zainteresowań nauki definiowanej jako archeologia prawna.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Dr Daniel Wojtucki - Prezes Zarządu

Mariusz Janikowski - Zastępca Prezesa Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Dr Robert Heś

Stanisław Zobniów

Tomasz Kalota

 

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Mapa strony

D.O.M. - 2020 - SOiBZP

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave