Periodyk „Pomniki Dawnego Prawa”

Jednym ze statutowych celów działalności Stowarzyszenia jest aktywność wydawnicza. Obecnie jest ona realizowana poprzez publikowanie wydawnictwa o charakterze biuletynu o nazwie „Pomniki Dawnego Prawa”, który ukazuje się cztery razy w roku.

W biuletynie prezentowane są wyniki podjętych przez członków Stowarzyszenia badań archeologicznych, a także artykuły omawiające zabytki w oparciu o studia nad literaturą, zasobami archiwalnymi i tym podobnymi źródłami. Prezentowane są również teksty o charakterze metodologicznym, dotyczące narosłych kontrowersji związanych z nazewnictwem i stosowaną terminologią, celem porządkowania kwestii pojęciowych.

Zamieszczane są także informacje będące rezultatem badań terenowych. Przedstawiają one aktualne problemy związane z konkretnymi zabytkami, traktują również o nowych ustaleniach, czy odnalezieniu dotychczas nieznanych obiektów. Omawiają uszkodzenia, konserwacje, czy przeniesienia zabytków.

Wśród autorów są nasi Przyjaciele z Czech i Niemiec.

Książki

W naszym portalu prezentujemy wydawnictwa książkowe, których autorami lub współtwórcami są członkowie Stowarzyszenia, a także inne, warte polecenia.

Artykuły, felietony

Prezentujemy również artykuły dotyczące spraw znajdujących się w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia, które uznaliśmy za warte opublikowania w Internecie.

Publikacje

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Mapa strony

D.O.M. - 2020 - SOiBZP

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave