Galeria zdjęć

30 marca 2018

Śląskie miejsca straceń zaprezentowane na kongresie archeologicznym w Bristolu (UK)

W dniach 23-25 marca 2018 r. odbył się w Bristolu (Wielka Brytania) Post-Medieval Archaeology Congress, na którym zaprezentowano poster: Former places of execution in Silesia - project assumptions (Poland) [Dawne miejsca straceń na Śląsku – założenia projektu (Polska)] autorstwa dr Daniela Wojtuckiego (Uniwersytet Wrocławski) i mgr Magdaleny Majorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Post-Medieval Archaeology Congress to coroczne spotkanie badawczy zajmujących się czasami nowożytnymi i współczesnością, zrzeszonych w The Society for Post-Medieval Archaeology, czyli Stowarzyszeniu badającym i promujących archeologię historyczną już od 1966 r. Konferencja miała charakter międzynarodowy, frekwencja dopisała. Wśród prezentujących znaleźli się archeolodzy, historycy i antropolodzy kulturowi m. in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Czech, Włoch, Chorwacji. Wszystkie prezentacje cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem słuchaczy. Wykład otwierający spotkanie odbył się na University of Bristol, a prelegenci prezentowali wyniki swoich badań w muzeum marynistycznym przy SS Great Britain: pierwszym statku o napędzie parowym zwodowanym w 1843 r., który pływał na trasach transatlantyckich pomiędzy Bristolem a Nowym Jorkiem.

"Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym" to pięcioletni projekt realizowany pod kierunkiem dr Daniela Wojtuckiego (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego realizacja rozpoczęła się w maju 2017 r. Zamiarem interdyscyplinarnego zespołu badaczy z zakresu historii, archiwistyki, archeologii, antropologii będzie przedstawienie organizacji i funkcjonowania dawnych miejsc straceń, z górującymi na nich murowanymi szubienicami w kilku śląskich miastach. Planowane badania aktywnie wspierają również członkowie i miłośnicy Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, którzy to od kilkunastu lat prowadzą z sukcesem dociekania w tym temacie.

Badania koncentrują się na kwestii wykonywanych w tych miejscach egzekucjach i w ich następstwie traktowaniem zwłok straconych przestępców, ich publicznej prezentacji i dalszego losu oraz kwestii specyfiki tych miejsc wykorzystywanych również do pochówków samobójców i padliny. Pozyskane z badań nieinwazyjnych, sondażowych i wykopaliskowych materiały archeologiczne, wraz z wynikami analiz antropologicznych zostaną porównane ze źródłami pisanymi (np. akta kryminalne, sądowe, kroniki miejskie), uzyskanymi w ramach szeroko zakrojonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej w kraju i za jego granicami.

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Mapa strony

D.O.M. - 2020 - SOiBZP

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave