Listopad 25 2020 03:35:40
stat4u
STOWARZYSZENIE OCHRONY I BADAŃ ZABYTKÓW PRAWA

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa jest pozarządową organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną, naukową, oświatową, służącą popieraniu badań nad zabytkami prawa. Zostało powołane do podejmowania, prowadzenia i wspierania wszelkich działań zmierzających do ochrony i popularyzacji wiedzy o tego rodzaju zabytkach, oraz promowania badań i prac naukowych w tym zakresie. Skupia wokół siebie ludzi, którym nie jest obca opieka nad reliktami historii, jak i popularyzacja często zapomnianych dziś zabytków wchodzących w skład nauki definiowanej jako archeologia prawna (niem. Rechtsarchäologie).

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1. Prezes Zarządu dr Daniel Wojtucki
mgr Daniel Wojtucki Historyk i archiwista. Od kilkunastu lat do jego głównych zainteresowań należy tematyka wchodząca w skład nauki definiowanej jako archeologia prawna, jak również średniowieczna i nowożytna historia Śląska, a także wybrane aspekty dziejów wojskowości. Autor kilkudziesięciu artykułów w periodykach krajowych i zagranicznych dotyczących zabytków prawa. Obronił na Uniwersytecie Wrocławskim w 2011 roku rozprawę doktorską na temat urzędu kata miejskiego i jego warsztatu pracy na Śląsku i Górnych Łużycach od XVI do połowy XIX wieku.

2. Zastępca Prezesa Zarządu mgr Mariusz Janikowski
mgr Mariusz Janikowski W kręgu jego zainteresowań znajdują się od kilkunastu lat zabytki dawnego prawa w Polsce. Specjalizuje się w historii wymiaru sprawiedliwości miasta Krakowa, którego jest mieszkańcem.

3. Sekretarz dr Robert Heś
dr Robert Heś Historyk, poganin i anarchista mający wieczny bałagan w muzealnym gabinecie. Badacz średniowiecznych dziejów Śląska, ale i fan Pomorza Zachodniego – z różnych względów. Autor i współautor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów zalecanych przez lekarzy w leczeniu bezsenności.

4. Skarbnik dr Paweł Duma
dr Paweł Duma Archeolog. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce szeroko pojętej śmierci nieczystej w obrządku pogrzebowym społeczeństw przed rewolucją przemysłową. Autor i współautor wielu artykułów naukowych jak i również popularnonaukowych.

5. Członek Zarządu Jacek Zbroja
Jacek Zbroja Od wielu lat interesuje się zabytkami prawa. Uczestnik licznych kwerend terenowych i odkrywczych oraz badań archeologicznych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Współtwórca i redaktor techniczny kwartalnika "Pomniki Dawnego Prawa".KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

1. Przewodniczący Komisji
2. Sekretarz Komisji
3. Członek Komisji

Robert Heś
Stanisław Zobniów
Tomasz Kalota

RADA NAUKOWA

1. Przewodniczący Rady Naukowej
2. Sekretarz Rady Naukowej
3. Członek Rady Naukowej
4. Członek Rady Naukowej
5. Członek Rady Naukowejmgr Arkadiusz Dobrzyniecki
dr Robert Heś
mgr Piotr Zagała
mgr Krzysztof Grenda
dr Paweł DumaWygenerowano w sekund: 0.00 - 7 zapytań MySQL 580,860 unikalnych wizyt