Listopad 25 2020 03:27:40
stat4u
Od redakcji

Od redakcji

Śląsk jest regionem Polski szczególnie obfitującym w pomniki kultury. Bogactwo to dotyczy również zabytków związanych z dawnym prawodawstwem. Jest to niezmiernie interesująca i różnorodna grupa. Należą do niej, powstające od czasów średniowiecza do niemal obecnych, zarówno monumentalne siedziby sądów czy więzień, jak i niewielkie, często mocno zniszczone, kamienne pomniki dawnego prawa.
W październiku 2007 roku, w gronie osób zgromadzonych na spotkaniu w wieży rycerskiej w Siedlęcinie, podjęto decyzję i powołano do życia "Towarzystwo dla Badania Zabytków Dawnego Prawa".
Celem nowej organizacji miała być zarówno teoretyczna działalność prowadząca do pogłębiania wiedzy na temat obiektów dawnej jurysdykcji, jak i terenowe prace zmierzające do zabezpieczania, konserwacji oraz poszukiwanie zaginionych lub nieznanych dotąd obiektów.
Po kilku miesiącach środowiskowej dyskusji i kolejnych spotkaniach organizacyjnych, podjęliśmy decyzję o prawnym zarejestrowaniu "Stowarzyszenia Ochrony i Badania Zabytków Prawa".
Jednym ze statutowych celów naszej działalności jest aktywność wydawnicza. Realizowana ma być ona poprzez publikowanie biuletynu o nazwie "Pomniki Dawnego Prawa". W przyszłości zamierzamy wydawać również rocznik o charakterze naukowym. "Pomniki Dawnego Prawa" mają być z założenia zbiorem niewielkich artykułów poświęconych problematyce zabytków związanych z historią dawnej jurysdykcji, bądź też za takie dotychczas uważanych.

Pierwszy inauguracyjny numer naszego pisma obejmuje dwadzieścia artykułów. Najliczniejszą wśród nich grupę stanowią krótkie informacje będące rezultatem badań terenowych. Przedstawiają one aktualne problemy związane z konkretnymi zabytkami, traktują również o nowych ustaleniach, czy odnalezieniu dotychczas nieznanych obiektów. Omawiają uszkodzenia, konserwacje, czy przeniesienia zabytków. Taka forma relacji ma być w przyszłości priorytetem dla kolejnych numerów "Pomników Dawnego Prawa".
Osobną grupę stanowią artykuły omawiające zabytki w oparciu o prowadzone przez autorów studia nad źródłami i literaturą. Szczególne miejsce zajmują tutaj wyniki badań podjętych przez członków naszego Stowarzyszenia prowadzących badania archeologiczne przy szubienicach w Lubaniu i Miłkowie.
Prezentujemy również teksty o charakterze metodologicznym, dotyczące narosłych kontrowersji związanych z nazewnictwem i stosowaną terminologią, celem porządkowania kwestii pojęciowych.
Bardzo cieszy nas obecność prac, których autorami są nasi Przyjaciele z Czech i Niemiec Jaroslav Vit, Jiri Ośanec i Sven Gerth. Wierzymy, że będą oni współpracować z nami również w przyszłości.
Mamy nadzieję, że powstałe Stowarzyszenie i jego wydawnictwa przyczynią się do rzetelnych badań nad zabytkami dawnego prawa.

 

Mariusz Janikowski  
Zastępca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Wygenerowano w sekund: 0.01 - 8 zapytań MySQL 580,857 unikalnych wizyt