Listopad 25 2020 03:36:58
stat4u
Jubileuszowe spotkanie w Złotoryi

Piort Zagała

 

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE W ZŁOTORYI

 

W dniach 18-20 czerwca 2010 roku odbyło się w Złotoryi V Spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Podobnie jak trzecie, zeszłoroczne świdnickie, połączone było ono z konferencją poświęconą tematyce lokalnego wymiaru sprawiedliwości, której tytuł brzmiał „Dawne prawo na Ziemi Złotoryjskiej”. Organizatorami jej obok SOiBZP było Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, a wsparcie finansowe zapewniły władze miejskie.

Konferencja, w piątek 18 czerwca, miała miejsce w centrum Złotoryi, w auli Szkoły Podstawowej numer 1, przy placu Niepodległości 7. Krótko po godzinie 11.00 otworzył ją Roman Gorzkowski (TMZZ), który przywitał zgromadzonych gości i przedstawicieli władz miejskich oraz powiatowych.

Pierwszy referat pt. „Zarys dziejów sądownictwa na terenie Złotoryi” wygłosiła Agata Brzozowska z TMZZ. Jako drugi głos zabrał Paweł Duma (SOiBZP), który mówił o postępowaniu wobec samobójców w Złotoryi i okolicy w dobie wczesnonowożytnej. On również był autorem komunikatu omawiającego wyniki badań powierzchniowych i archeologicznych na dawnych miejscach straceń w Wojcieszowie i Złotoryi. Następnie Michał Rusin - doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego - przybliżył słuchaczom historię policji w księstwie legnickim. Największe zainteresowanie wzbudziło kolejne wystąpienie „Katowska profesja w Świerzawie i Złotoryi w drugiej połowie XVII i XVIII wieku”. Jego autor, Daniel Wojtucki (prezes SOiBZP), po wygłoszeniu referatu chętnie udzielał dodatkowych wyjaśnień oraz odpowiadał na zadawane pytania.

W części popołudniowej konferencji wygłoszono trzy referaty. Mariusz Janikowski (wiceprezes SOiBZP) przedstawił historię, dokonania i plany stowarzyszenia. Z kolei członkowie TMZZ - Józef Banaszek i Roman Gorzkowski zaprezentowali projekt ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami kamiennych krzyży” w Choińcu. Na zakończenie Jerzy Majdan (SOiBZP) omówił zabezpieczenie i renowację kamiennych krzyży w Złotoryjskim Lesie.

Nie wygłoszono niestety trzech zaplanowanych referatów, ich teksty znajdą się – mamy nadzieję – w materiałach spotkania, których publikacja planowana jest przez Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Zamknięcia konferencji dokonał Roman Gorzkowski. Uznał ją za bardzo udaną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, podkreślił jej pionierski charakter oraz fakt, że stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad dawnym prawem Złotoryi i okolic. Podczas spotkania czynne było stoisko z wydawnictwami regionalnymi Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Łącznie w konferencji wzięło udział prawie 200 osób. Świadczy to o dużym zainteresowaniu problematyką dawnego prawa oraz jego zabytków.

Po zakończeniu obrad odbyła się wycieczka na wzgórze w północno-zachodniej części miasta zwane do roku 1816 Górą Szubieniczną. Prawdopodobnie już w średniowieczu na jego szczycie postawiono szubienicę, która została usunięta w roku 1810. Od 1816 r. miejsce to nosiło nazwę Góra Mieszczańska, o czym informowała kamienna kolumna ze stosowną inskrypcją. W latach 30. XIX wieku wzniesiono tam restaurację. Po I wojnie światowej stanął w tym miejscu pomnik ku czci poległych złotoryjan. Wraz z końcem II wojny pojawiły się nowe nazwy: Góra Parkowa i Park Piastów. Obecnie byłe miejsce straceń ponownie nazywane jest Górą Mieszczańską. W czasie zwiedzania padł postulat o potrzebie przeprowadzenia badań archeologicznych, które pozwoliłyby na dokładną lokalizację szubienicy oraz dostarczyły artefaktów związanych z miejscową jurysdykcją karną.

Referat wygłasza Michał Rusin.
Fot. J. Zbroja.


Mariusz Janikowski wiceprezes
SOiBZP podsumowuje obrady.
Fot. J. Zbroja.


Referat wygłasza Roman Gorzkowski.
Fot. J. Zbroja.


Referat wygłasza Jerzy Majdan. Fot. J. Zbroja.


Mariusz Janikowski (po lewej)
i Roman Gorzkowski. Fot. J. Zbroja.

 

Wieczorem uczestnicy spotkania udali się do Domu Nauczyciela „Bacalarus”, w którym ma swoją siedzibę Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz prowadzony przez nie Ośrodek Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej, gdzie toczyła się dyskusja nad możliwościami dalszej współpracy obu organizacji.

 

Sobota - 19 czerwca - poświęcona była w całości na kwerendę w terenie. Trasa wycieczki - opracowana przez Stanisława Zobniowa - objęła dość znaczny obszar i wiodła między innymi przez Brennik, Brochocin, Modlikowice, Nowa Wieś Grodziska, Choiniec, Nowe Łąki, Wilków Złotoryjski, Złotoryja. W trakcie zwiedzania odwiedziliśmy także zamek Grodziec oraz w murze skarpy kościoła w Wilkowie swego rodzaju curiosum - dwa krzyże wykute i umieszczone w roku 1989 „za grzechy parafian”.

 

Członkowie SOiBZP i TMZZ podczas wspólnej
wycieczki po okolicach Złotoryi. Fot. J. Zbroja.

Członkowie SOiBZP i TMZZ przy kamiennym
krzyżu w Nowych Łąkach. Fot. J. Zbroja.

Nazajutrz, w niedzielę 20 czerwca, uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Złotoryję, po której oprowadził nas Roman Gorzkowski. Miasto położone na malowniczym Pogórzu Kaczawskim jest jednym z najstarszych na Śląsku, lokowanym na prawie magdeburskim w roku 1211, zachowało się tu wiele niezwykle cennych zabytków.

W spotkaniu SOiBZP wzięło udział blisko 30 osób, w tym troje gości z zaprzyjaźnionej organizacji Společnost pro výzkum kamenných křížů z Czech.

Członkowie SOiBZP podczas
zwiedzania Złotoryi.
Fot. J. Zbroja.

Wygenerowano w sekund: 0.01 - 10 zapytań MySQL 580,861 unikalnych wizyt