Listopad 25 2020 04:11:12
stat4u
III Spotkanie SOiBZP - Konferencja naukowa

SPOTKANIE W ŚWIDNICY W DNIACH 8-10 MAJA 2009 r.  
  KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 8-10 maja 2009 r. w Świdnicy odbyło się III Spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Tym razem połączone ono było z konferencją naukową zatytułowaną "Dawne prawo i jego zabytki na Ziemi Świdnickiej". Odbyła się ona 9 maja w świdnickim muzeum. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, przy współudziale i pomocy Muzeum Dawnego Kupiectwa, Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz portalu internetowego "Świdnica moje miasto".

Konferencję otworzył Wiesław Rośkowicz - Dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa, który w imieniu organizatorów powitał wszystkich przybyłych. Mariusz Janikowski - Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, przedstawił historię powstania stowarzyszenia oraz szczegółowy plan spotkania. Konferencję prowadził Stanisław Kotełko - Prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.

 mgr Wiesław Rośkowicz - Dyrektor Stanisław Kotełko - Prezes TRZŚ
 mgr Mariusz Janikowski - Zastępca Prezesa SOiBZP

Zebrana w muzeum publiczność, w liczbie ponad sześćdziesięciu osób, miała możliwość wysłuchania dwunastu niezwykle ciekawych referatów.

Uczestnicy konferencji naukowej prof. dr hab. Marek Lorenc

Jako pierwszy, głos zabrał prof. dr hab. Marek Lorenc z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Architektury Krajobrazu, zapoznając uczestników z identyfikacją surowca kamiennego w pracach badawczych i konserwatorskich zabytków prawa na terenie powiatu świdnickiego.

dr Jarosław Szymański mgr Marcin Paternoga

Następnie dr Jarosław Szymański z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego omówił wybrane aspekty działalności inkwizycyjnej w czternastowiecznej Świdnicy, a mgr Marcin Paternoga* z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedział o badaniach archeologicznych przy kamiennych krzyżach w Pszennie i Modliszowie w gminie Świdnica.

dr Robert Heś mgr Agnieszka Dudzińska

Dr Robert Heś* z Muzeum Narodowego we Wrocławiu przedstawił kilka pomników pojednania z okolic Świdnicy i omówił związane z nimi dokumenty. Świdnicką umowę kompozycyjną z 1517 roku zaprezentowała mgr Agnieszka Dudzińska z Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

prof. dr hab.Jerzy Maroń mgr Marek Kowalski

Z kolei prof. dr hab.Jerzy Maroń z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zapoznał uczestników z aparatem sądowniczo-policyjnym wojska w czasie wojny trzydziestoletniej w Księstwie Świdnicko-Jaworskim, a mgr Marek Kowalski - konserwator z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu, omówił zagadnienie prowadzenia badań archeologicznych oraz prac konserwatorskich zabytków dawnego prawa w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Świdnicy.

mgr Michał Rusin
mgr Paweł Duma

Po krótkiej dyskusji i przerwie obiadowej, około godziny 16 wznowiono obrady. mgr Michał Rusin z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedział o policji w Księstwie Świdnicko-Jaworskim, po wojnie trzydziestoletniej, a mgr Paweł Duma* z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na przykładzie Świdnicy omówił problematykę śmierci samobójczej na podstawie rozporządzeń prawnych.

mgr Daniel Wojtucki
mgr Tomasz Kalota

W dalszej części spotkania mgr Daniel Wojtucki* z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zapoznał obecnych z rolą kata i urządzeniami penitencjarnymi w nowożytnej Świdnicy. mgr Tomasz Kalota* z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przedstawił technologie cyfrowe w pracach z dokumentami na przykładzie archiwaliów świdnickich.

mgr Dorota Kempa
Stanisław Kotełko

Ostatnią prelekcję wygłosiła mgr Dorota Kempa z Instytutu Architektury i Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dotyczyła ona zabytków dawnego prawa jako produktu turystycznego gminy Świdnica. Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dotyczyła ona zabytków dawnego prawa jako produktu turystycznego gminy Świdnica.
Wszystkie wystąpienia wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, po każdym z nich miała miejsce krótka dyskusja. Obrady podsumował i zakończył około godz. 19.30 prowadzący obrady Stanisław Kotełko.

SPOTKANIE W ŚWIDNICY W DNIACH 8-10 MAJA 2009 r.  
DRUGI DZIEŃ SPOTKANIA

W sobotę, ok. godz. 8, ze schroniska młodzieżowego, w którym byliśmy zakwaterowani, wyruszyliśmy na całodzienną wycieczkę autokarową na trasie: Świdnica - Pszenno - Gruszów - Szczepanów - Gola Świdnicka - Śmiałowice - Gołaszyce - Panków - Wierzbna - Bolesławice - Jaworzyna Śląska - Pasieczna - Stanowice - Stary Jaworów - Świdnica (godzinna przerwa obiadowa).

Pszenno - kropkami zaznaczono krzyże odkryte w październiku 2008 r.
Pszenno
Pszenno - kapliczka Pszenno - kamienny krzyż
Pszenno  Kamienny krzyż - Gola Świdnicka Śmiałowice - fragment kapliczki błędnie uważanej za pręgierz

Odwiedziliśmy wiele miejsc, w których znajdują się kamienne krzyże, m.in. siedem takich obiektów wmurowanych w zewnętrzne lico muru cmentarnego otaczającego kościół p.w. św. Mikołaja w Pszennie, krzyże w Szczepanowicach, Goli Świdnickiej, Gołaszycach, Bolesławicach, Jaworzynie Śląskiej, Pasiecznej, Stanowicach, Starym Jaworowie, skupisko trzech zabytków prawa w Witoszowie Dolnym i dwóch w Witoszowie Górnym. Ponadto w Pankowie obejrzeliśmy kapliczkę pojednania, oraz ruiny pałacu. W Śmiałowicach natomiast podziwialiśmy piękne sakramentarium, kamienny krzyż i fragment kapliczki błędnie interpretowany jako pręgierz.

Panków - kapliczka kamienna Jaworzyna Śląska Pasieczna
Witoszów Witoszów Pogorzała

Mieliśmy również okazję podziwiać w Wierzbnej skupisko pięciu kamiennych krzyży oraz mogliśmy zwiedzić założenia pałacowe, stanowiące własność Fundacji "Zamek Chudów". Po pałacu i parku, oprowadził nas Andrzej Sośnierz, członek naszego Stowarzyszenia.

Wierzbna - pałac Wierzbna - pałac wewnątrz Wierzbna - pałac wewnątrz
Wierzbna - park, kamienne krzyże Wierzbna - park, kamienne krzyże Wierzbna - park, kamienne krzyże
Wierzbna - park, kamienne krzyże Wierzbna - park, kamienne krzyże Wierzbna - park, kamienne krzyże
Zagórze Śląskie - Zamek Grodno Zagórze Śląskie - Zamek Grodno Zagórze Śląskie - Zamek Grodno Zagórze Śląskie - Zamek Grodno - krzyż ze Stanowic

 

Wygenerowano w sekund: 0.01 - 10 zapytań MySQL 580,876 unikalnych wizyt