Listopad 25 2020 02:33:01
stat4u
Relacja z badań archeologicznych w Żaganiu (04-09.10.2020 r.)

Relacja z badań archeologicznych w Żaganiu (04-09.10.2020 r.)

 

Tegoroczne prace archeologiczne dawnego miejsca straceń w Żaganiu, które odbyły się na początku października, trwały zaledwie tydzień i zakończyły badania prowadzone na Wzgórzu Szubienicznym od 2018 r. Tym razem prace na tym stanowisku nie okazały się tak owocne, jak te z lat poprzednich. Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania terenu, na którym znajdują się fundamenty szubienicy oraz ograniczony czas związany z realizacją projektu, przeprowadzone w tym roku badania pozostawiły badaczy w przekonaniu, że miejsca wytypowane do weryfikacji, jako te najbardziej obiecujące zostały przebadane, a cel badań został zrealizowany.

Archeolodzy skupili się w tym roku na dokopaniu obszaru na zewnątrz kamiennego fundamentu szubienicy, pomiędzy południowo-zachodnim a południowo-wschodnim narożnikiem, którego mały fragment został przebadany w 2019 r. Dodatkowo otworzyli niewielki wykop sondażowy, znajdujący się na skraju południowo-wschodniej części wzniesienia. W efekcie prowadzonych prac w wykopie głównym odkryto warstwę kulturową o znacznej miąższości i średniowiecznej chronologii, związaną prawdopodobnie z wcześniejszą funkcją obiektu typu motte. Nie zarejestrowano niestety jam grobowych, których spodziewano się w tym miejscu, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo wykopu z 2019 r., w którym natrafiono na bardzo dobrze zachowany pochówek skazańca, odsłonięty w układzie anatomicznym, z czaszką złożoną między kośćmi kończyn dolnych. W trakcie badań odkryto nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki i szczątków kostnych.

Dane pozyskane w ciągu trzech sezonów badań w Żaganiu są jednak wystarczające i staną się przedmiotem opracowań w postaci artykułów i monografii. Zostaną one uzupełnione o analizy antropologiczne, a także skonfrontowane ze źródłami historycznymi.

Badania archeologiczne w Żaganiu przeprowadzone zostały w ramach projektu Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym (2016/22/E/HS3/00373) realizowanego w ramach konkursu SONATA-BIS finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr Daniel Wojtucki z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania archeologiczne prowadzone były przez stypendystów mgr Dominikę Leśniewską i mgr Bartosza Świątkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnikiem badań miejsca straceń w Żaganiu był także członek Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa Zdzisław Tyrcz - mieszkaniec Żagania oraz odkrywca reliktów dawnej szubienicy. Wsparciem, dobrym słowem oraz zainteresowaniem wykazał się również Urząd Miasta Żagań, który zapewnił wyżywienie oraz noclegi dla ekipy badawczej.

 

Żagań 1

           Wykop główny na zewnątrz kamiennego fundamentu szubienicy pomiędzy

jego południowo-zachodnim a południowo-wschodnim narożnikiem (Fot. B. Świątkowski).


Żagań 2

Wykop sondażowy na skraju południowo-wschodniej części wzniesienia (Fot. B. Świątkowski).


Żagań 3

 Uczestnicy prac podczas prowadzonych badań archeologicznych (Fot. D. Leśniewska).


Wygenerowano w sekund: 0.00 - 10 zapytań MySQL 580,833 unikalnych wizyt